Zajęcia

Ramowy Plan Dnia

Dydaktyczne:

Odbywają się codziennie poprzez naukę i zabawę, zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Smyka Podróżnika programem nauczania. Wszystkie Smyki korzystają z podręczników WSiP „Tropiciele”.

Plastyczne z elementami arteterapii:

Zajęcia mają na celu uwrażliwić dzieci na piękno otaczającego świata, kreować postawy artystyczne i rozwijać zdolności manualne. Nasi artyści stworzą wspaniałe prace będące prezentem dla najbliższych, ozdobami i zabawkami. Poprzez sztukę dziecko może wyrażać emocje, których czasem nie jest w stanie wyrazić w inny sposób, dlatego zajęcia są elementem terapii.

Muzyczno – rytmiczne:

Dzieci mają szansę na rozwój wyobraźni, poznanie pod innym kontem otaczającego je świata oraz stymulację twórczego działania i rozwój emocjonalny, co wpłynie na umuzykalnienie przedszkolaka. Zajęcia pozwolą również na rozwój kreatywności i koordynacji, wspieranie rozwoju mowy i rozwijanie umiejętności społecznych. Na zajęciach dzieci:

  • poznają piosenki i wierszyki,
  • poznają różne instrumenty muzyczne oraz ich brzmienie,
  • rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu,
  • uczą się pracować i integrować w grupie.

Gimnastyka z elementami tańca:

Poprzez zajęcia chcemy ukształtować u dziecka nawyk prawidłowej postawy i zniwelować nieprawidłowe nawyki. Wyrobić u dziecka prawidłową postawę podczas czynności życia codziennego. Wykorzystywane elementy tańca (zumba kids).

Język angielski:

Nauczanie dzieci języka obcego w przystępnej formie w sposób dla nich najodpowiedniejszy, czyli przez zabawę, z wykorzystaniem naturalnej w tym wieku łatwości uczenia się.

Logorytmika:

Zajęcia mają na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy i słuchu dzieci w wieku przedszkolnym, jak również profilaktykę wad wymowy. Jest to metoda łącząca rytm muzyczny z ruchami całego ciała.

Warsztaty Smyka Podróżnika:

Zajęcia dodatkowe, podczas których za każdym razem  zwiedzamy inną część świata. Zajęcia mają na celu uwrażliwianie dzieci na różnorodność kultur, kolorów skóry, a przede wszystkim są świetną zabawą zachwycającą nieznanymi dotąd tajemnicami dalekich stron świata.

Klub rozwoju zainteresowań Smyka Podróżnika:

To autorskie zajęcia dodatkowe, w ramach których Smyki Podróżniki będą poszerzać swoje zainteresowania z różnych dziedzin. Mają one na celu zaciekawić i otworzyć na nowe aktywności, pokazać alternatywę, inspirować do dalszych poszukiwań,  być może rozwinąć nowe hobby:)  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, co tydzień rozwijamy inne zainteresowania:

  • Smyk Podróżnik – Smyki poznają ciekawostki z krajów bliskich i dalekich, znane budowle i miejsca warte zobaczenia
  • Smyk Przyrodnik – zajęcia ogrodnicze dla Smyków, opiekują się roślinkami, a na wiosnę własnym ogródkiem
  • Smyk Odkrywca – doświadczenia dla Smyków tłumaczące otaczający nas świat
  • Smyk Kuchcik – bo gotować każdy może, a Smyki gotują najlepiej